EQUITAMP FIBRILLAR

EQUITAMP FIBRILLAR

Ph Asit (5.5 - 6.0) ile absorbe edilebilen okside rejenere selülozun emilebilir hemostatı.

ÖZELLİKLER

  • 7 katmanlı yapı
  • Hızlı hemostatik etki (2-4 dakika)
  • Ortalama emilim süresi 5-8 gün
  • Tam emilim
  • Doku hasarı veya aşırı duyarlılık reaksiyonu yok
  • Direnç ve taşıma
  • Bakterisidal etkisi

Endikasyonları
Equitamp Fibrillar ®, ligatürlerin veya diğer geleneksel kontrol yöntemlerinin erişilemediği veya etkisiz olduğu durumlarda, kılcal, venöz ve küçük arter kanama kontrolü için cerrahi bir gösterge olarak kullanılır. Equitamp Fibrillar ayrıca endoskopik işlemlerde kullanım için uygundur.